fredag den 12. august 2011

weekend nyt

Så kom solen frem igen. Vendepunkt har i denne uge fået fordelt sine 4100 papir programme - efteråret 2011. Vi giver en lille smagsprøve

Højbjerg.12.08 2011
Pressemeddelelse om event 24.08 2011 kl 14-17
Titel: KLEMZER DUO & ÅBENT HUS
Event mager: MAL for LIVET & DOF VENDEPUNKT
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:

Foreningen Mal for Livet indbyder I samarbejde med DOF Vendepunkt til maleriudstilling og auktion med forfriskninger. Auktionen efterfølges af koncert ved Klezmer Duo

Program:
14:00 Maleriudstilling
15:00 Auktion over malerier
16:00 Koncert v. Klezmer Duo

Om aktørerne:
Mal for Livet
Deltagerne kommer for at male, sammen. At alle har erfaring med kræftsygdom, giver den åbenhed i samværet som gør, at man kan have det som man har det. Uden at man behøver at sætte ord på det, de andre ved det og det er nok. At male kan være en måde at bearbejde sygdom, sorg og glæde over livet på, bare det at sætte farve på lærredet kan være med til at løfte ens dag, eller man bliver opslugt af at få billedet til at fungere og for en stund glemmer alt om sygdom, behandling, bivirkninger, og smerter.
Se også www.malforlivet.dk samt vedhæftede.

Klezmer koncert
KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa.
Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. Se www.klezmerduo.dk

Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com http://www.antroposofisk-kalender.dk/  samt KulturNaut

Og lige en til:

Højbjerg.12.08 2011
Pressemeddelelse om event 24.08 2011 kl 20.00
Titel: KRISTUSBEVIDSTHED
Event mager: Jørgen Braren Lauritzen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)
Tema beskrivelse:

“Gud blev menneske for at mennesket skal blive guddommeligt.”

Det moderne menneske har svært ved at forbinde sig med folkekirkens traditionelle kristendom - den mangler bevidsthedsudvikling, de gentagne jordliv og menneskets guddommelige potentiale. I vor tid fødes en ny kristen spiritualitet, der passer til det selvstændige og frie menneske. Kristendommen er på vej ind i en ny fase - Kristus “bliver født” på ny - det er den dybere betydning af den jul, der nærmer sig.


Om aktøren:
Jørgen  B. Lauritzen F.1959, magister, psykospirituel terapeut og friskolelærer, forfatter til tre bøger om esoterisk kristendom.

Disse tre bøger bærer titlerne:
Kristusvejen,
Meditationens guddommelige kraft,
Thomasevangeliet i dybdepsykologisk belysning.
Har arbejdet som højskolelærer og i gymnasiet.Ingen kommentarer:

Send en kommentar