tirsdag den 30. august 2011

PRESSEMEDDELSE

Højbjerg.30.08 2011
Pressemeddelelse om event/ foredrag  14.09 2011 kl 20-22
Titel: BØRNS RET til BEVÆGELSE
Event mager: Bevægelses terapeut Ulla Langvad
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:

Da bevægelse er roden til alt godt, skal vore børn have lov til at bevæge sig så meget og så alsidigt som muligt.

I en tid med fokus på videnssamfundet er det klogt at huske på at der er en sammenhæng mellem motorik og indlæring.

I aftenens forløb kommer vi ind på sanserne, indlæring, sygdomsforebyggelse og trivsel. Der vil være en gennemgang af nogle konkrete øvelser - alle tilstedeværende kan risikere at komme i bevægelse.Om aktøren:

Ulla Langvad Født 1958.
Terapeutisk Eurytmist, sanseintegrationstræne, mor til 3 voksne børn

Se også: www.vendepunkt.com Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut
Højbjerg.30.08 2011
Pressemeddelelse om event/ foredrag  15.09 2011 kl 14-16
Titel: D.G. MONRAD
Event mager: Oskar Borgmann  Hansen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)Tema beskrivelse:

Lektor emeritus Oskar Borgman Hansen fortæller om D.G.Monrad (1811-1887) personlighed og historiske betydning. Monrad kaldes ofte Grundlovens fader. Og så er han kendt som den der stod i spidsen for regeringen under krigen 1864.

Men han var ikke blot politiker, han var også teolog, i to perioder af sit liv biskop, en rigt udrustet personlighed, et menneske der led nederlag, og som forstod at rejse sig igen

Alle arrangementer foregår i Antroposofisk Selskabs Hus: Torsdage 14-16
Efter hvert arangement er der mulighed for en forfriskning samt samtale
Pris kr 40.00 pr arrngement som afholdes under folkeoplysningsloven

Alle arrangementerne foregår på adressen Rosenangsalle 251 8270 Højbjerg(Torv)
Buslinje 19 + 18 + 100 kan benyttes
Yderligere info:
www.vendepunkt.com / infovendepunkt.blogspot.com 8627 5856 / 21767311Se også: www.vendepunkt.com Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut


Ingen kommentarer:

Send en kommentar