tirsdag den 30. august 2011

PRESSEMEDDELSE

Højbjerg.30.08 2011
Pressemeddelelse om event/ foredrag  14.09 2011 kl 20-22
Titel: BØRNS RET til BEVÆGELSE
Event mager: Bevægelses terapeut Ulla Langvad
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:

Da bevægelse er roden til alt godt, skal vore børn have lov til at bevæge sig så meget og så alsidigt som muligt.

I en tid med fokus på videnssamfundet er det klogt at huske på at der er en sammenhæng mellem motorik og indlæring.

I aftenens forløb kommer vi ind på sanserne, indlæring, sygdomsforebyggelse og trivsel. Der vil være en gennemgang af nogle konkrete øvelser - alle tilstedeværende kan risikere at komme i bevægelse.Om aktøren:

Ulla Langvad Født 1958.
Terapeutisk Eurytmist, sanseintegrationstræne, mor til 3 voksne børn

Se også: www.vendepunkt.com Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut
Højbjerg.30.08 2011
Pressemeddelelse om event/ foredrag  15.09 2011 kl 14-16
Titel: D.G. MONRAD
Event mager: Oskar Borgmann  Hansen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)Tema beskrivelse:

Lektor emeritus Oskar Borgman Hansen fortæller om D.G.Monrad (1811-1887) personlighed og historiske betydning. Monrad kaldes ofte Grundlovens fader. Og så er han kendt som den der stod i spidsen for regeringen under krigen 1864.

Men han var ikke blot politiker, han var også teolog, i to perioder af sit liv biskop, en rigt udrustet personlighed, et menneske der led nederlag, og som forstod at rejse sig igen

Alle arrangementer foregår i Antroposofisk Selskabs Hus: Torsdage 14-16
Efter hvert arangement er der mulighed for en forfriskning samt samtale
Pris kr 40.00 pr arrngement som afholdes under folkeoplysningsloven

Alle arrangementerne foregår på adressen Rosenangsalle 251 8270 Højbjerg(Torv)
Buslinje 19 + 18 + 100 kan benyttes
Yderligere info:
www.vendepunkt.com / infovendepunkt.blogspot.com 8627 5856 / 21767311Se også: www.vendepunkt.com Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut


ÅBENT Hus

Til en oreintering så havde vi en oversuper søndag med over 100 besøgende til

ÅBENT HUS.

Der var fernesering af udstilling af MAL for LIVET- der ar auktion og der var koncert af

KLEMZER DUO - var du der?

Om julemarked

Så er de julemarked møde først kommende mandag den 05.09 2011 fra kl 19-21.
adressen er: Rosenangsalle 251 8270 Højbjerg

VEL MØDT

Claus

mandag den 22. august 2011

Så er der mere kursus nyt-

Højbjerg.21.08 2011
Pressemeddelelse om event/ kursus  07.09 2011 kl 20-22
Titel: DØDEN og RITUALEL
omkring døden
Event mager: Læge Elisabeth Møller-Hansen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:

Døden er for mange ganske angstvækkende og har således været et af de sidste tabuer i vores kultur. Men netop ved at tage den ind i en kulturel kontekst og tale om retten til en værdig død, at skabe institutioner der kan rumme en dødsproces, som i hospicekulturen, bryder man med angsten.
Efter døden har de pårørende brug for ritualer. De er vigtige i sorgbearbejdningen. Der er ritualer i begravelsen af en partikammerart, hvor der er taler, musik og sang, og der er ritualer i de kirkelige begravelser, hvor det er en præst der forretter den handling der er udtryk for den pågældende kirke. Med ritualet oplever vi en art af fællesskab mellem de tilstedeværende og den afdøde.
Hvilke elementer er fornødne for at bygge op til et sådant nærvær?

Om aktøren:

Elisabeth Møller Hansen
F. 1944. Uddannet Rudolf Steiner-pædagog 1964. Uddannet læge 1971, skolelæge fra 1978-, praktiserende læge fra 1979. Formand for DASAM (Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin) 1978. Undervisning på Rudolf Steiner-pædagogseminarierne i Århus og Charlottenlund fra 1980. Foredrags- og kursusholder siden 1965, herunder efteruddannelse af læger og pædagoger i Sverige, Island og USA. Medarbejder i initiativet ‘Storytelling as a helaing art’ 2003.

Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut


Højbjerg.21.08 2011
Pressemeddelelse om event/ kursus  10.09 2011 kl 10-16
Titel: VILKÅR for BØRN i et
INFORMATIONS SAMFUND
Event mager: Læge Elisabeth Møller-Hansen &
Sundhedsplejerske og antropolog Anne Marie Knudsen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:
Vi lever i et informationssamfund, der sigter mod tidlig indlæring og træning med bogstaver i børnehavealderen. Der er orientering gennem Pisa-undersøgelser og stor adgang til virtuelle medier.

Samtidigt ved vi at bevægelseskompetencer er grundvilkår for såvel sociale som  intellektuelle kompetencer. Vi ved også at sprogindlæring kræver en voksen og et barn der kommunikerer – men virkeligheden er færre voksne til flere børn.

I denne situation har man som forældre til små børn og som småbørnspædagog brug for at fokusere på hvordan vi kan imødekomme barnets behov for nærvær, for varme hænder, og også for privatliv i legeudfoldelse. Og dets behov for meningsfulde indtryk af voksne mennesker, hvis gøremål kan efterlignes og udfoldes i fantasifuld leg. Vi mener, at sådanne måder er centrale for at sikre børn en indholdsrig og værdifuld læringsproces og adgang til at begå sig i informationssamfundet.

Om aktørerne:

Elisabeth Møller Hansen læge
Anne Marie Knudsen, Sundhedsplejeske og Antropolog

Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut

Og husk så lige ÅBENT HUS FØRST KOMMENDE SØNDAG 14-17
Maleri udstilling - auktion - Vendepnkts efterårs program og som finale

KLEMZER DUO
KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa.
Musikken er eksotisk - men genkendelig. Iørefaldende melodier veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift, nært beslægtet med både balkan og romani (sigøjner) traditionen.
Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. 
Musik der lér med det ene øje, mens det andet græder
Ann-Mai-Britt Fjord : harmonika og sang
Henrik Bredholt : sopransaxofon, dulcimer og sang. 


vel MØDT TIL EN HYGGELIG efter middag.


søndag den 14. august 2011

så er der mere kursus nyt - kridt skoene


Højbjerg.14.08 2011
Pressemeddelelse om event/ kursus  30.08 2011 kl 19-21
Titel: UDVIKLINGS PSYKOLOGI
Event mager: Grethe Lyngdorf
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:

Grethe Lyngdorf tilbyder i dette kursusforløb, delt over 4 kurser, en indføring i den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufelds særlige paradigme.
Neufelds ærinde er at gøre børns udviklingsfaser forståelige for os voksne og derigennem give os ‘nye øjne at se med’. Han vil endvidere give og ord på meget vi aner intuitivt, og dermed styrke vores bevidsthed.

Kurset er et DVD–kursus; oplægget er på engelsk. Der vil hver gang være en kort introduktion på dansk til aftenens tema, fulgt af en times DVD–lektion. Derefter kaffe/te-pause, og aftenen rundes af med samtale. Tidsramme: 2 timer.
Hver kursusdel kører over 8 tirsdage.

Start, kursusdel 1: 30.08 – 25.10.2011
Del 2: 01.11 – 20.12.2011
Detaljeret kursusbeskrivelse fremsendes ved tilmelding
www.neufeldinstitute.com.

Om aktøren:
Grethe Lyngdorf – tidligere Steiner lærer, nu kursus holder i pædagogiske emner er inspireret og uddannet ved den canadiske pædagog Gordon Neufeld. Hun arbejder med og oversætter hans DVD-kurser
Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com http://www.antroposofisk-kalender.dk/  samt KulturNaut

Højbjerg.14.08 2011
Pressemeddelelse om event/ kursus  29.08 2011 kl 19-22
Titel: JOHANNES EVENGELIET
Event mager: Jørgen Braren Lauritzen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)
Tema beskrivelse:

“en ny tids spiritualitet”
Den traditionelle kristendom er ved at dø i Danmark. den mangler spirituel dybde, bevidsthedsudvikling, de gentagne jordliv og Kristusforståelse. En ny tids spiritualitet træder frem. Vi arbejder meditativt med Johannesevangeliet som en spirituel kraft, der kan sætte dig i kontakt med den levende Kristusild og ilden i din egen højere bevidsthed. Kurset veksler mellem foredrag, meditation og samtale.

Kursusleder: magister, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen.
12 mandage kl.19-22, start 29.08.2011


Om aktøren:
Jørgen  B. Lauritzen F.1959, magister, psykospirituel terapeut og friskolelærer, forfatter til tre bøger om esoterisk kristendom.

Disse tre bøger bærer titlerne:
Kristusvejen,
Meditationens guddommelige kraft,
Thomasevangeliet i dybdepsykologisk belysning.
Har arbejdet som højskolelærer og i gymnasiet.


Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com http://www.antroposofisk-kalender.dk/  samt KulturNaut
Højbjerg.14.08 2011
Pressemeddelelse om event/ kursus  01.09 2011 kl 14-16
Titel: SCHUBERT, LISZT og JANÄCEK
Event mager: Pianist Ulla Erml
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)
Tema beskrivelse:

Ulla Erml er uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium, med solistuddannelse og musikpædagogisk eksamen. Videre studier ved bl a Janacek Akademiet i Brno.Ulla Erml underviser ved Århus Musikskole. Har endvidere i en årrække undervist i klaver ved Musikvidenskabeligt Institut i Ålborg og Århus samt Nordjysk Musikkonservatorium. Har koncertvirksomhed især som akkompagnatør og kammermusiker.

På koncerten vil blive spillet værker af og fortalt om 3 komponister: Franz Schubert, Franz Liszt og Leos Janácek.
fredag den 12. august 2011

weekend nyt

Så kom solen frem igen. Vendepunkt har i denne uge fået fordelt sine 4100 papir programme - efteråret 2011. Vi giver en lille smagsprøve

Højbjerg.12.08 2011
Pressemeddelelse om event 24.08 2011 kl 14-17
Titel: KLEMZER DUO & ÅBENT HUS
Event mager: MAL for LIVET & DOF VENDEPUNKT
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:

Foreningen Mal for Livet indbyder I samarbejde med DOF Vendepunkt til maleriudstilling og auktion med forfriskninger. Auktionen efterfølges af koncert ved Klezmer Duo

Program:
14:00 Maleriudstilling
15:00 Auktion over malerier
16:00 Koncert v. Klezmer Duo

Om aktørerne:
Mal for Livet
Deltagerne kommer for at male, sammen. At alle har erfaring med kræftsygdom, giver den åbenhed i samværet som gør, at man kan have det som man har det. Uden at man behøver at sætte ord på det, de andre ved det og det er nok. At male kan være en måde at bearbejde sygdom, sorg og glæde over livet på, bare det at sætte farve på lærredet kan være med til at løfte ens dag, eller man bliver opslugt af at få billedet til at fungere og for en stund glemmer alt om sygdom, behandling, bivirkninger, og smerter.
Se også www.malforlivet.dk samt vedhæftede.

Klezmer koncert
KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa.
Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. Se www.klezmerduo.dk

Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com http://www.antroposofisk-kalender.dk/  samt KulturNaut

Og lige en til:

Højbjerg.12.08 2011
Pressemeddelelse om event 24.08 2011 kl 20.00
Titel: KRISTUSBEVIDSTHED
Event mager: Jørgen Braren Lauritzen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)
Tema beskrivelse:

“Gud blev menneske for at mennesket skal blive guddommeligt.”

Det moderne menneske har svært ved at forbinde sig med folkekirkens traditionelle kristendom - den mangler bevidsthedsudvikling, de gentagne jordliv og menneskets guddommelige potentiale. I vor tid fødes en ny kristen spiritualitet, der passer til det selvstændige og frie menneske. Kristendommen er på vej ind i en ny fase - Kristus “bliver født” på ny - det er den dybere betydning af den jul, der nærmer sig.


Om aktøren:
Jørgen  B. Lauritzen F.1959, magister, psykospirituel terapeut og friskolelærer, forfatter til tre bøger om esoterisk kristendom.

Disse tre bøger bærer titlerne:
Kristusvejen,
Meditationens guddommelige kraft,
Thomasevangeliet i dybdepsykologisk belysning.
Har arbejdet som højskolelærer og i gymnasiet.torsdag den 4. august 2011

den første torsdag i August 2011

Sådan hen over middag forsvandt sommer vejret.. Men det giver mere tid til indesysler.

I uge 32 mandag den 08.08 afholder husforeningen et bestyrelses møde om den viderer renovation af Huset på Højbjerg Torv

I uge 33 - Man den 15.08 kl 19 er der den første artbejdes aften for det julemarked der skal løbe af stabelen den 19.November i år. Mød talstærkt op til et hyggeligt og produktivt samvær.

Tjek også (løbende)face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.vendepunkt.com, www.antroposofisk-kalender.dk  samt kultunaut

onsdag den 3. august 2011

DOF Vendepunkt er på gaden

Nu er Vendepunkt efterårs aktiviteter i sin papir udgave udgivet og vil i den følgende tid også være at finde på denne blogspot.

Så hold øje hermed - det vil give glæde og fornøjelse.

Med de varmeste hilsner


Claus