mandag den 22. august 2011

Så er der mere kursus nyt-

Højbjerg.21.08 2011
Pressemeddelelse om event/ kursus  07.09 2011 kl 20-22
Titel: DØDEN og RITUALEL
omkring døden
Event mager: Læge Elisabeth Møller-Hansen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:

Døden er for mange ganske angstvækkende og har således været et af de sidste tabuer i vores kultur. Men netop ved at tage den ind i en kulturel kontekst og tale om retten til en værdig død, at skabe institutioner der kan rumme en dødsproces, som i hospicekulturen, bryder man med angsten.
Efter døden har de pårørende brug for ritualer. De er vigtige i sorgbearbejdningen. Der er ritualer i begravelsen af en partikammerart, hvor der er taler, musik og sang, og der er ritualer i de kirkelige begravelser, hvor det er en præst der forretter den handling der er udtryk for den pågældende kirke. Med ritualet oplever vi en art af fællesskab mellem de tilstedeværende og den afdøde.
Hvilke elementer er fornødne for at bygge op til et sådant nærvær?

Om aktøren:

Elisabeth Møller Hansen
F. 1944. Uddannet Rudolf Steiner-pædagog 1964. Uddannet læge 1971, skolelæge fra 1978-, praktiserende læge fra 1979. Formand for DASAM (Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin) 1978. Undervisning på Rudolf Steiner-pædagogseminarierne i Århus og Charlottenlund fra 1980. Foredrags- og kursusholder siden 1965, herunder efteruddannelse af læger og pædagoger i Sverige, Island og USA. Medarbejder i initiativet ‘Storytelling as a helaing art’ 2003.

Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut


Højbjerg.21.08 2011
Pressemeddelelse om event/ kursus  10.09 2011 kl 10-16
Titel: VILKÅR for BØRN i et
INFORMATIONS SAMFUND
Event mager: Læge Elisabeth Møller-Hansen &
Sundhedsplejerske og antropolog Anne Marie Knudsen
Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg (Torv)


Tema beskrivelse:
Vi lever i et informationssamfund, der sigter mod tidlig indlæring og træning med bogstaver i børnehavealderen. Der er orientering gennem Pisa-undersøgelser og stor adgang til virtuelle medier.

Samtidigt ved vi at bevægelseskompetencer er grundvilkår for såvel sociale som  intellektuelle kompetencer. Vi ved også at sprogindlæring kræver en voksen og et barn der kommunikerer – men virkeligheden er færre voksne til flere børn.

I denne situation har man som forældre til små børn og som småbørnspædagog brug for at fokusere på hvordan vi kan imødekomme barnets behov for nærvær, for varme hænder, og også for privatliv i legeudfoldelse. Og dets behov for meningsfulde indtryk af voksne mennesker, hvis gøremål kan efterlignes og udfoldes i fantasifuld leg. Vi mener, at sådanne måder er centrale for at sikre børn en indholdsrig og værdifuld læringsproces og adgang til at begå sig i informationssamfundet.

Om aktørerne:

Elisabeth Møller Hansen læge
Anne Marie Knudsen, Sundhedsplejeske og Antropolog

Se også: Face book – Steiner Nettet, infovendepunkt.blogspot.com www.antroposofisk-kalender.dk  samt KulturNaut

Og husk så lige ÅBENT HUS FØRST KOMMENDE SØNDAG 14-17
Maleri udstilling - auktion - Vendepnkts efterårs program og som finale

KLEMZER DUO
KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa.
Musikken er eksotisk - men genkendelig. Iørefaldende melodier veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift, nært beslægtet med både balkan og romani (sigøjner) traditionen.
Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. 
Musik der lér med det ene øje, mens det andet græder
Ann-Mai-Britt Fjord : harmonika og sang
Henrik Bredholt : sopransaxofon, dulcimer og sang. 


vel MØDT TIL EN HYGGELIG efter middag.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar